GS. TS. Nguyễn Viết Trung - ĐH Giao thông Vận Tải

Chương trình thiết kế CẦU

Giới thiệu:
  
   Cầu cong,cầu xiên - nút giao: Các chương trình tính toán cầu cong, cầu xiên trong nút giao thông.

    Dầm BTCT thường : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán Dầm cầu nhịp giản đơn bằng BTCT thường : tính toán nội lực, chọn cốt thép, duyệt mặt cắt theo M, theo V, duyệt độ rộng vết nứt, tính độ võng...

   Dầm BTCT Dự ứng lực : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán Dầm BTCT dự ứng lực kéo sau, mặt cắt chữ I, thi công lắp ghép liên hợp với bản BTCT thường đúc tại chỗ hoặc lắp ghép.

   Dầm BTCT dự ứng lực kéo trước : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán Dầm BTCT dự ứng lực kéo trước, mặt cắt chữ I, T, SuperT, thi công lắp ghép.

   Dầm BTCT dự ứng lực kéo sau : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán Dầm BTCT dự ứng lực kéo sau, mặt cắt chữ I, T, thi công lắp ghép.

   Dầm hộp BTCT dự ứng lực kéo sau, thi công đúc hẫng : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán Dầm BTCT dự ứng lực kéo sau, mặt cắt chữ hình hộp, thi công đúc hẫng. Tính toán thực hiện qua nhiều giai đoạn đúc hẫng cân bằng, hợp long nhịp biên, giải phóng liên kết tạm, hạ dầm xuống gối, hợp long nhịp giữa, gia đoạn khai thác.
   Trong mục này còn có mẫu các files số liệu để tính toán thiết kế kết cấu cầu theo công nghệ hẫng bằng chương trình SAP-2000 và Midas.

   Dầm thép liên hợp : gồm các bảng tính EXCEL phục vụ tính toán Dầm thép liên hợp bản BTCT nhịp giản đơn; tính nội lực, chọn và duyệt mặt cắt, tính neo liên kết, duyệt ổn định chung và ổn định cục bộ...  

    Giàn thép: các bảng tính EXCEL phục vụ tính toán giàn tĩnh định có thanh biên sóng song, kiểu giàn chạy trên hoặc kiểu dàn chạy dưới : tính nội lực các thanh giàn, chọn mặt cắt thép các thanh giàn và tính duyệt theo các trạng thái giới hạn

   Kết cấu BTCT : gồm các chương trình tính toán Kết Cấu BTCT theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05.

   Kết cấu thép : gồm các chương trình tính toán Kết Cấu Thép theo tiêu chuẩn 22TCN 272 - 05,

  Mố Cầu : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán các loại mố như Mố chữ U bằng đá xây, bằng bê tông hay bằng BTCT. Mố vùi thân tường, Mố vùi thân cột, Mố vùi thân đặc

   Trụ Cầu : gồm các bảng tính EXCEL, MathCAD phục vụ tính toán các kiểu trụ cầu thông dụng như Trụ 2 cột, Trụ 1 cột, Trụ thân đặc, Trụ thân tường, Trụ nhiều đốt.

   Bệ cọc cao - Sơ đồ phẳng : gồm các bảng tính EXCEL phục vụ tính toán móng cọc bệ cao, móng cọc bệ thấp, cọc đơn chịu tác dụng kết hợp của mômen, lực nén dọc trục và lực ngang H. Bạn có thể tính với các loại cọc vuông, đóng bằng búa xung kích, búa rung, hoặc tính cọc khoan nhồi

   Other : gồm rất nhiều phần mềm khác có nhiều công dụng bất ngờ không chỉ cho sinh viên mà cho cả công việc thiết kế sản xuất thực tế của các kỹ sư.