GS. TS. Nguyễn Viết Trung - ĐH Giao thông Vận Tải

Prof. NGUYEN VIET TRUNG - Division of Urban Transport and Coastal Engineering - Civil Engineering Department @ University of Communications and Transport . VIETNAM

   LỜI NÓI ĐẦU:

       Trang WEB này được biên soạn với nội dung chủ yếu nhằm giúp các sinh viên, kỹ sư trẻ làm quen với Tiêu chuẩn thiết kế cầu mới 22TCN 272-05 đã được Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành tháng 7-2005, thay thế  cho Quy trình cũ 22TCN 18-79.

      Một số bài giảng, chương trình mẫu bằng EXCEL, MathCAD, SAP, MIDAS, ANSYS...cũng được đưa ra để tham khảo.

       Tác giả cũng đưa ra một số bản vẽ mẫu, các hình ảnh công trình cầu đường và bộ từ điển Công trình Giao thông.

      Ngoài ra còn có một số Đồ án tốt nghiệp cũ của các sinh viên ngành xây dựng Cầu Đường các khoá trước. Xin lưu ý là nội dung các đồ án này còn nhiều chỗ sơ sài, chỉ để tham khảo và cần phải sửa đổi, bổ sung theo sự hướng dẫn của các Thầy, cô giáo hướng dẫn tốt nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn thành công!

Hà Nội 11/2007

GS.TS. Nguyễn Viết Trung

Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố

và Giao thông Thủy - ĐH GTVT

                                                                  viettrungng@yahoo.com

                                                           nguyenviettrung@uct.edu.vn

                                                        nguyenviettrung@ketcau.com

http://ctgttp.uct.edu.vn/TRUNGWEB/                      http://trungweb.tk/

           ĐTDĐ: 0913555194          ĐTCQ: 04.7.664051

    Trang web này là một phần trong đĩa CD TRUNGWEB 2008 nếu quan tâm bạn có thể liên lạc với Bộ môn CTGTTP & CTT để có được bản đầy đủ (copy miễn phí).

Update: Đã có đĩa CD SoTay Sinh Vien CAU_DUONG-2008

             CD 1 phần Đường

             CD 2 phần Cầu